Ergonomie en fysieke belasting

Magazijnmedewerkers hebben tijdens hun werk geregeld te maken met fysieke belasting: de belasting die het lichaam ondervindt tijdens lichamelijke arbeid.

Home>Aan de slag>Ergonomie en fysieke belasting

Belasting

Bij werk in het magazijn worden met name gewrichten en spieren van rug, nek en schouders flink belast door tillen en dragen, duwen en trekken, een ongunstige werkhouding (reiken, strekken, gedraaide houding op de truck, op- en afstappen) en repeterende bewegingen. In de inventarisatie van risico-hotspots zijn dan ook diverse locaties te zien waar fysieke overbelasting een rol kan spelen.

Overbelasting

Voor zowel werkgevers als werknemers is continu aandacht hebben voor het voorkomen van overbelasting hoe dan ook belangrijk, want lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsklachten, (langdurig) verzuim en arbeidsongeschiktheid. Grofweg eenderde (38 procent) van het aantal verzuimdagen hangt samen met overbelasting. Dit is 66 procent van de totale verzuimkosten door beroepsziekten. De kosten die hiermee zijn gemoeid, lopen op tot 800 miljoen euro per jaar voor het totale bedrijfsleven, zo becijferde TNO (Monitor Arbeid, 2015). Daarnaast is overbelasting slecht voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Van heel wat werknemers zijn ruim voor hun pensioengerechtigde leeftijd van tegenwoordig 67 jaar de knieën, rug of heupen versleten, waardoor zij niet goed inzetbaar meer zijn.

Voorkomen

Gelukkig is het voorkomen van overbelasting goed mogelijk, bijvoorbeeld door samen met HR te zorgen voor een cultuur waarin het welzijn van de medewerker bespreekbaar is. Sluimerende psychische of fysieke belasting kan dan in een vroegtijdig stadium worden onderkend en ondervangen door bijvoorbeeld taakroulatie en/of ergonomische hulpmiddelen, maar ook door levensfasebewust personeelsbeleid.

Verder is het noodzakelijk dat werknemers weten wat de risico’s van overbelasting zijn, met name op langere termijn. Een verkeerde houding, verkeerd trekken en duwen, voortdurend te ver reiken en strekken kan over 10 jaar tot definitieve schade leiden. Zijn werknemers zich eenmaal bewust van de risico’s, dan kunnen zij ook meedenken over de oplossingen en zullen zij effectiever met instructies omgaan.

Risico’s wegnemen

Een bedrijf kan risico’s op overbelasting op verschillende manieren wegnemen, variërend van maatregelen in de proces- en logistieke sfeer (de te picken goederen die te laag liggen op een hogere locatie leggen), en de techniek (betere wielen onder de rolcontainers), tot maatregelen in de personele sfeer om bewustwording van risico’s te vergroten en goede werkinstructies te geven (duwen van rolcontainers in plaats van trekken).

Handige links

Ambassadeurs

Deze bedrijven nemen al deel aan de code. Bekijk de volledige lijst.

Ook ambassadeur worden?

Samen werken aan gezonde en veilige magazijnen in Nederland

Ja, graag!