Verkeersplan

Een bedrijf is niet verplicht om een verkeersplan te hebben, maar werkgevers moeten er volgens de Arbowet alles aan doen om medewerkers en bezoekers een veilige omgeving te bieden. Dat betekent dat er in elk geval verkeersafspraken moeten zijn gemaakt die bekend moeten zijn bij alle medewerkers en worden gehandhaafd. Een verkeersplan voor zowel het buitenterrein als het magazijn is een handige en algemeen toegepaste manier om aan die regel te voldoen.

Home>Aan de slag>Verkeersplan

Spaghettidiagram

Na een (bijna) ongeval in het magazijn zullen betrokken organisaties altijd kijken of er in het bedrijf ‘verkeers’-afspraken zijn gemaakt en hoe de infrastructuur in elkaar zit. Een zogeheten spaghettidiagram van alle verkeersstromen van de verschillende deelnemers in het magazijn laat al snel de knelpunten zien.

Verkeersdeelnemers

In het magazijn en op het buitenterrein zijn verschillende verkeersdeelnemers te onderscheiden: voetgangers, interne en externe transportmiddelen. Deze categorieën moeten zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. Op plaatsen waar dit niet kan, moeten aangepaste regels gelden om ervoor te zorgen dat werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door verkeersdeelnemers uit meerdere categorieën zonder dat daardoor onaanvaardbare risico’s ontstaan.

Maatregelen

Voetgangerszones, rijzones voor intern transport, werk-, opslag- en parkeergebieden – elk gebied vraagt om eigen maatregelen om ongevalsrisico’s te reduceren. Dit is mogelijk door aanpassing van de rijsnelheid, rijstijl en/of rijrichting, overzichtsmogelijkheden, markeringen, borden, bolspiegels, hekwerken, signaleringen zoals blue- en redspots, maar vooral door oogcontact, waardoor de verkeersdeelnemers kunnen inschatten wat de volgende handeling van een collega of bezoeker zal zijn.

Voor alle verkeersdeelnemers geldt dat ze voldoende instructie moeten hebben gekregen over de risico’s en hoe zij risicovolle situaties kunnen vermijden. Ook moeten de verschillende verkeersdeelnemers de relevante persoonlijke beschermmiddelen dragen en moeten medewerkers goed zichtbaar zijn door reflecterende kleding.

Markering

De verschillende zones kunnen door middel van duidelijk van elkaar te onderscheiden markeringen, zoals belijningen, merktekens of borden, worden aangegeven. Op schrift en met infographics moet worden vastgelegd wat de verkeers- en gedragsregels in de verschillende gebieden zijn, want dat voorkomt dat er verwarring over ontstaat. Iedereen die op het bedrijfsterrein of in het magazijn komt, moet vooraf op de hoogte worden gesteld van de verkeers- en gedragsregels.

Efficiency

Vaak wordt gedacht dat de hele inrichting van het magazijn op de schop moet om een verkeersplan te kunnen opstellen en in veel gevallen moet er inderdaad een stelling worden verwijderd of verplaatst vanwege een onoverzichtelijke locatie, of moet er een hekwerk worden neergezet om de voetgangers te beschermen. Maar in de meeste gevallen gaat dit hand in hand met efficiency. Als een locatie overzichtelijk is en de voorrangssituatie duidelijk, kunnen de heftruckchauffeurs met gepaste snelheid doorrijden, worden er minder missers gemaakt en gebeuren er minder ongevallen.

Veelgestelde vragen

Een verkeersplan is een middel voor een werkgever om te voldoen aan de verplichting te voorzien in een veilige en gezonde werkomgeving. Een verkeersplan is niet expliciet verplicht gesteld in de wetgeving, maar het is een onmisbaar onderdeel van de borging van veiligheid in elke werkomgeving met (intern) transport.

In de Arbowet staan geen specifieke regels voor belijning, ook niet over bijvoorbeeld kleur- en materiaalgebruik. Goede belijning en vloermarkeringen zijn echter van groot belang. Ze brengen structuur aan en orde in uw magazijn. Een gestructureerde werkplek leidt tot overzicht, rust en focus. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat het op termijn ook de productiviteit verhoogt.

Antwoord staat in artikel 7.17.c van het Arbobesluit (Arbeidsomstandighedenbesluit) staat het volgende:

  • Indien een mobiel arbeidsmiddel zich binnen een werkzone waar werknemers zich kunnen bevinden, beweegt, worden doeltreffende verkeersregels vastgesteld.
  • Doeltreffende organisatorische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat werknemers zich bevinden in de werkzone van mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving.
  • Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden de aanwezigheid van werknemers in een werkzone als bedoeld in het vijfde lid, is vereist, worden doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat zij door het mobiele arbeidsmiddel gewond raken.

Ambassadeurs

Deze bedrijven nemen al deel aan de code. Bekijk de volledige lijst.

Ook ambassadeur worden?

Samen werken aan gezonde en veilige magazijnen in Nederland

Ja, graag!