Voorlichten, instrueren en opleiden

Gezond en veilig werken vereist van werknemers dat zij zich bewust zijn van risico’s, gedrag, kennis en vaardigheden.

Home>Aan de slag>Voorlichten, instrueren en opleiden

Zelfinspectietool

Woorden als ‘voorlichten’, ‘instrueren’ en ‘opleiden’ zijn termen die dan ook veelvuldig voorkomen in Arboteksten en -informatiebladen. De ‘Zelfinspectietool’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie stelt vragen als ‘Kennen al uw medewerkers de risico’s van hun werk? Weten uw medewerkers hoe ze veilig en gezond moeten werken?’ en ‘Werken uw medewerkers altijd veilig en gezond?’

Verantwoordelijkheid

Medewerkers zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid, maar zij moeten volgens de wet wel door hun werkgever in staat worden gesteld hier invulling aan te geven, onder meer door voorlichting en instructie.

Wat de wetgever precies verwacht van werkgevers op dit gebied en waar zij goed aan doen, is niet altijd even duidelijk. Hoewel sommige externe opleidingen wel verplicht zijn, zoals opleidingen BHV en opleidingen voor het bedienen van verschillende hijs- en hefmiddelen, is voorlichten en instrueren meer dan alleen het aanbieden van een externe opleiding aan de werknemer.

Kennis en vaardigheden

Het is eigenlijk heel simpel: wat van de werkgever wordt verwacht, is dat hij of zij ervoor zorgt dat alle werknemers voldoende kennis en vaardigheden hebben en deze ook kunnen toepassen, zodat zij aan het eind van de werkdag gezond en veilig naar huis kunnen gaan. Dit is iets waar je als werkgever bij de werving en selectie al rekening mee kunt houden. Denk hierbij aan een algemeen inwerkproces; coaching on the job, functiespecifieke vaardigheden en competenties, zoals ‘werken met intern transportmiddelen’, ‘inpakken/ompakken’ en ‘orderpicken’; werkafspraken; een regelmatige – bijvoorbeeld wekelijkse – terugkoppeling over veiligheid en aan incidentrapportages.

Continu proces

Voorlichting en instructie is een continu proces vanuit de werkgever naar de werknemer. Door de herhaling beklijft de boodschap en kan de werknemer zijn verantwoordelijkheid nemen. Opleiden is slechts een onderdeel van dit continu proces.

Handige links

Ambassadeurs

Deze bedrijven nemen al deel aan de code. Bekijk de volledige lijst.

Ook ambassadeur worden?

Samen werken aan gezonde en veilige magazijnen in Nederland

Ja, graag!