Met de Code van RI&E naar RI&E+

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers in kaart te brengen in de vorm van een zogenoemde Risico-inventarisatie & Evaluatie, of kortweg RI&E.

Home>Aan de slag>Met de Code van RI&E naar RI&E+

De basis

Een bedrijf dat aan de slag wil gaan met de Code, zal merken dat de eerste stap het maken van een RI&E is; dat is de basis.

Om van het magazijn écht een gezonde en veilige werkplek te maken, is echter meer nodig dan alleen het voldoen aan de wettelijke eis dat een bedrijf een RI&E moet hebben. De opstellers van de Code Gezond en Veilig Magazijn streven daarom naar een ‘RI&E+’.

Awareness en compliance

Het startpunt is een niveau van awareness en compliance, van bewustwording van de relevante risico-hotspots in het magazijn en opname daarvan in de RI&E, met inachtneming van de toepasselijke regels uit de Arbowetgeving.

Aangezien een RI&E+, aangevuld met relevante risico-hotspots, een ‘levend’ document is, waarmee de ondernemer aan de slag gaat, zullen sommige onderdelen nog in uitvoering zijn – de zogenoemde awareness-fase – terwijl andere al voldoen aan wet- en regelgeving – de compliance-fase. De motivatie komt op dit niveau nog voor een groot deel van buitenaf.

Beheersen en voorkomen

Het tweede niveau gaat uit van de RI&E en compliance, maar hier komt intrinsieke motivatie om de hoek kijken. In plaats van slechts te voldoen aan wet- en regelgeving, probeert een ondernemer risico’s te beheersen en te voorkomen. Werkgever en werknemers werken samen aan gedrag, bewustwording en een integrale veiligheidscultuur. Zo ontstaat de RI&E+.

Leiderschap en participatie

Het hoogste doel is het niveau van leiderschap en participatie: werkgever en werknemers zijn intrinsiek gemotiveerd om aan arbeidsveiligheid te werken. Zij zijn overtuigd van de meerwaarde van veilig werken en door hun gedrag leveren zij een bijdrage aan de arbeidsveiligheid.

Route

De route naar een RI&E+ is geen rechte lijn; bij veel bedrijven zullen de verschillende niveaus door elkaar heen lopen. Het kan zijn dat er een risico-hotspot is die nog niet aan wet- en regelgeving voldoet bij een bedrijf met een goed integraal veiligheidsbeleid. Of de veiligheidscultuur is dik in orde, maar de ondernemer komt er door de Code achter dat hij een risico-hotspot over het hoofd heeft gezien. Vanaf niveau twee – beheersen en voorkomen – kan een ondernemer van een RI&E een RI&E+ maken.

Handige links

Ambassadeurs

Deze bedrijven nemen al deel aan de code. Bekijk de volledige lijst.

Ook ambassadeur worden?

Samen werken aan gezonde en veilige magazijnen in Nederland

Ja, graag!