Het laden of lossen van goederen in rolcontainers, of het verplaatsen van goederen met behulp van handmatige transportmiddelen zijn werkzaamheden waarbij regelmatig wordt getild, gedragen, geduwd en getrokken. Teveel fysieke belasting kan het gevolg zijn door onkundig omgaan met de middelen of door te zware en te hoog gestapelde goederen.

 

Hierbij een aantal tips om overbelasting tijdens het laden en lossen te voorkomen.

 

  • Maak indien mogelijk afspraken met leveranciers over de maximale stapelhoogte op pallets en rolcontainers en tilgewichten. Streef naar een maximale stapelhoogte van 1.80 m zodat niet hoog getild hoeft te worden.

 

  • Beperking van het gewicht per eenheid. Is de stapelhoogte boven 1.80 m dan heeft het de voorkeur goederen onder de 5 kilo te tillen. Goede hanteerbaarheid van de verpakkingen.

 

  • Keuze en onderhoud van de wielen belangrijk. Kies een hulpmiddel dat past bij het soort verpakkingen en de noodzakelijke verplaatsing (horizontaal of ook hoog/laag). Voor alle hulpmiddelen is de keuze van de wielen erg belangrijk. De wielen moeten passen bij de ondergrond en de last. Een oneffen ondergrond en zware belading vragen om wielen met een grote diameter, luchtbanden en kogellagers; deze wielen verminderen de rolweerstand en verhogen de wendbaarheid.

 

  • Materieel zoals rolcontainers – in goede technische staat – levert het minste fysieke belasting op bij gebruik. Daarom is het zinvol regelmatig te controleren of de medewerkers te laten waarschuwen als er gebreken zijn.

 

  • Onderzoek heeft aangetoond dat het snel op gang willen brengen van een rolcontainer of handpallettruck leidt tot een 2x zo hoge fysieke belasting in vergelijking met het rustig op gang brengen. Instrueer de medewerkers op goed omgaan met duwen, tillen en dragen.

 

  • De werkplek moet zo ingericht zijn dat de krattenstapelaar en de rolcontainer waar de kratten op moeten, goed naast elkaar kunnen staan en soepel gebruikt kunnen worden.