Om uitvoering te geven aan het verkeersplan kunnen enkele hulpmiddelen worden gebruikt:

 1. Op het bedrijfsterrein en in het magazijn kan belijningen aangebracht worden waarmee de scheiding cvan de verschillende gebieden aangegeven wordt zoals hiervoor omschreven.

De belijningen kunnen in verschillende kleuren worden aangebracht om de verschillende gebieden uit elkaar te houden. Van belang is dat die belijningen en de betekenis daarvan ook schriftelijk wordt  vastgelegd en met alle personen die op het bedrijfsterrein of in het  magazijn komt wordt uitgelegd. De wetgeving geeft niets aan over welke kleuren moeten worden gebruikt. van belang dat de belijning goed afsteekt t.o.v. de ondergrond en overal eenduidig wordt toegepast.

Kleuren die veel toegepast worden binnen een magazijn als duiding van een gebied zijn:

Rood = afbakening brandpreventiemiddelen;

Blauw = werkgebieden;

Wit = opslaggebieden;

Geel = rijpaden;

Groen = voetpaden.

 1. Op locaties waar uitgangen van kantoren, kantines, persoonlijke verzorgingsruimten e.d. zijn. Dus daar waar veel voetgangers op de werkvloer komen kunnen hekken bij de in- en uitgangen aangebracht worden. Dit voorkomt dat vanuit de deuropening direct het rijpad opgelopen kan worden;
 2. In werkgebieden waar gewerkt wordt en tevens met interne transportmiddelen moet worden gereden kan men aangepaste aanduidingen en belijningen aanbrengen en de regels op schrift duidelijk stellen. Bepaal de maximaal toelaatbare snelheid van transportmiddelen. Houd rekening met het feit dat de aandacht voor de werkzaamheden voorrang heeft op het opletten op intern transportverkeer. Wanneer werkgebieden direct aan interne transportroutes grenzen maar niet door intern transport bereden behoeven te worden, moeten deze afgeschermd worden van het verkeer;
 3. Voorkomen moet worden dat rijroutes, parkeerplaatsen, voetgangersroutes en dergelijke gebruikt worden voor opslag en het ‘even neerzetten’ van goederen en materieel;
 4. Bepaalde verkeerssituaties kunnen worden opgevangen door het aanbrengen van verkeersborden of waarschuwingsborden. Deze moeten dan wel zoveel mogelijk zijn afgestemd op de officiële verkeersborden;
 5. Verkeersregels moeten ook schriftelijk en via infograghics bekend worden gemaakt aan bezoekers en mensen die werkzaamheden moeten verrichten op het bedrijfsterrein (bijvoorbeeld chauffeurs en monteurs). Dit kan door het aangeven van de belangrijkste regels op borden bij de ingang(en) en/of door vermelding van de belangrijkste bepalingen op een document/kaartje/plattegrond direct bij het betreden van het terrein. Ook een veiligheidsfilm met vragen wordt veel toegepast.
 6. Op enkele locaties zal extra beveiligingsmarkering moeten worden aangebracht om risicovolle situatie te duiden. Natuurlijk kan er van deze kleuren worden afgeweken maar hieronder staat wel een duiding van de meest gebruikte kleuren voor de situatie.

Geel vlak met zwarte letters =aanwijzingen van algemene aard

Groen vlak met witte letters = aanwijzingen voor eerste hulp

Blauw vlak met witte letters = aanwijzing of gebod

Rood vlak met witte letters =brandpreventie

Rood omrand bord met pictogram = verbodsbord

Andere aanduidingen moeten zoveel mogelijk overeenkomstig het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn. De markeringen dienen te allen tijde afleesbaar te zijn, het lettertype en de lettergrootte moeten zo groot zijn, dat ze te lezen zijn vanaf een afstand die logisch is voor de situatie

 1. Op onoverzichtelijke kruisingen en hoeken waar de kans op aanrijding relatief groot is, kan het zicht verbeterd worden door bolle spiegels te plaatsen;
 2. Het toepassen van blue of red spots helpt de zichtbaarheid van een aankomend intern transport middel te verbeteren en kan worden opgenomen in het plan.
 3. Deuren die slechts gedeeltelijk transparant zijn kunnen voorzien worden van een doorzichtig oppervlak zoals veiligheidsglas of kunststof.
 4. Deuren in transportroutes mogen niet door voetgangers gebruikt worden. Bij docks moet een aparte deur zijn voor voetgangers. Als er achter een deur sprake is van kruisend verkeer dan moet de deur uitgevoerd zijn als schuifdeur waarbij een waarschuwing voor naderend verkeer is aangebracht.