Het plan van aanpak voor het verkeersplan kan er als volgt uitzien:

1. Inventariseren van;

  • soorten verkeer; voetgangers, fietsers, intern transportmiddelen, vracht- en personenauto’s en dergelijke;
  • reden van dit verkeer op het terrein of in het magazijn (waarom, is het noodzakelijk, zijn er alternatieven?);
  • gebruikelijk en logische routes (waarom, is het noodzakelijk); logische snelheden van de verkeersvormen.

2. Opsporen van knelpunten in de verschillende routes en tussen de verschillende verkeersdeelnemers;

3. Inventariseren welke regels al aanwezig zijn en welke verkeersregels het best van toepassing zijn op de situatie;

4. Opstellen van een plan van aanpak om de knelpunten op te lossen, met een tijdspad van uitvoering en eigenaar.