Aanpakken van risico’s

Heb je de risico’s in kaart gebracht? Dan is het tijd om maatregelen te nemen om deze risico’s te voorkomen. Dit is ook een verplicht onderdeel van een volledige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Home>Aan de slag>Aanpakken van risico’s

Plan van aanpak

Net als bij het inventariseren van de risico’s in het magazijn kun je bij het aanpakken van de risico’s het beste de hulp inschakelen van collega’s die dagelijks op de werkvloer te vinden zijn. De maatregelen die je neemt moet je ook schriftelijk vastleggen in het Plan van Aanpak (PvA). Zonder dit PvA is een RI&E niet compleet.

In het PvA geef je aan:

 • Welke maatregelen je neemt om vastgestelde risico’s te voorkomen of te beperken;
 • Wie daarvoor verantwoordelijk is;
 • Wanneer het geregeld moet zijn;
 • Waarom deze maatregelen nemen?

Omdat je niet alle vastgestelde risico’s tegelijk kunt aanpakken is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Hiervoor kun je de Fine-methode gebruiken, waarbij je de vastgestelde risico’s in kunt delen in risicoklassen. Daarnaast kun je bij het stellen van prioriteiten ook rekening houden met:

 • andere plannen (bijvoorbeeld verbouw of nieuwbouw op korte termijn)
 • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld einddatum afschrijving machine)

De arbeids-hygiënische strategie

Bij het nemen van maatregelen kun je te werk gaan volgens de arbeids-hygiënische strategie. Dat wil zeggen:

 • Is het mogelijk om gevaren bij de bron weg te nemen (bijvoorbeeld machines die in een bedrijfshal lawaaidoofheid kunnen veroorzaken te vervangen door een nieuwe geluidsarme machine)
 • Is dit niet mogelijk, dan collectieve maatregelen nemen door werknemers van de bron te scheiden (bijvoorbeeld door het lawaai van de machine af te schermen door de machine buiten de bedrijfshal te plaatsen)
 • Is dit eveneens niet mogelijk, dan individuele maatregelen nemen door het aantal blootgestelde werknemers te verminderen bij de bron (bijvoorbeeld taakroulatie, zodat werknemers niet te lang in de buurt van de machine werkzaamheden verrichten)
 • Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, dan moet de werknemers gratis persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld gehoorbescherming tegen lawaai van machine)

Controleer regelmatig of de genomen maatregelen daadwerkelijk het resultaat hebben dat was beoogd. Als dit niet het geval is, bekijk dan wat kan er worden verbeterd om de genomen maatregelen wél te laten slagen. We raden aan deze acties ook vast te leggen, zo blijft het inzichtelijk waarom er – wellicht in het verleden – bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Oplossingen

Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Laat je informeren en inspireren door concrete oplossingen van collega’s.

 • Bekijk de oplossing
 • Bekijk de oplossing
 • Bekijk de oplossing

Heb jij ook een goede oplossing? Deel het direct!

Oplossing indienen

RI&E en PvA aanpassen of updaten?

De Arbowet stelt geen specifieke geldigheidsduur aan de RI&E. Wel staat er vermeld dat het belangrijk is dat dit document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.

Denk hierbij aan:

 • Het opnieuw inrichten van de werkomgeving
 • Veranderingen in logistieke werkprocessen
 • Ingrijpende veranderingen aan gebruikte technieken
 • Wijziging van taken en functies van medewerkers
 • Verandering of aanpassing van een gevaarlijke stof in het proces

Een ongeschreven regel is dat een gemiddelde RI&E ongeveer drie jaar actueel is. Ook als er voor je gevoel geen ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden raden we je aan om na drie jaar je RI&E weer even door de wasstraat te halen.

Ambassadeurs

Ook bij deze ambassadeurs staat gezond en veilig werken hoog op de agenda

Ook ambassadeur worden?

Samen werken aan gezonde en veilige magazijnen in Nederland

Ja, graag!