BLOG

Heeft jouw bedrijf een magazijn? Dan moet je dit weten voor 2023

Gepubliceerd op: 6 december 2022

6-12-2022  Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn. Hier werken zo’n 600.000 mensen – van de heftruckchauffeur die met volle pallets door het magazijn rijdt tot de orderpicker die online bestellingen klaarmaakt voor verzending. Een goed geoliede goederenstroom begint en eindigt daar. Ook in 2023 vinden er een aantal ontwikkelingen plaats waar je van op de hoogte moet zijn. Wij zetten ze voor je op een rij.

1. Speerpunten jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie

2023 is het eerste jaar van de nieuwe meerjarenperiode (2023-2026) van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Naast een focus op uitzendwerk, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en blootstelling aan gevaarlijke stoffen, gaat de NLA zich in 2023 ook richten op goed werkgeverschap. Tevens wil de inspectie opkomende risico’s sneller signaleren en duiden, om deze in een vroeg stadium aan te kunnen pakken.

 Belangrijkste speerpunten NLA 2023

 • Voorkomen van oneerlijk, ongezond en onveilig uitzendwerk
  De inspectie gaat in 2023 bijdragen aan betere arbozorg voor uitzendkrachten. Hiermee wil de inspectie onveiligheid voor uitzendkrachten op de werkvloer terugdringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in de kwaliteit van de risico-­inventarisatie en evaluatie (RI&E) en de maatregelen om veelvoorkomende veiligheids- en gezondheidsrisico’s tegen te gaan.
 • Aanpak PSA, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting
  Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de hoofdoorzaak van ziekteverzuim. Daarom ontwikkelt de inspectie een aanpak rondom intern ongewenst gedrag. Ook maakt zij een instrument dat bestemd is voor werkgevers zelf. In 2023 wordt de ontwikkelopdracht Fysieke Belasting opgepakt. Daarin is aandacht voor de vraag waarom deze problematiek zo blijvend is en voor de lessen uit het verleden. Ook wordt een eerste aanzet gedaan voor de aanpak van excessen.
 • Kennisdeling en -inwinning tijdens overgangsperiode ARIE-regeling
  Bezoeken van de inspectie moeten zorgen voor een grotere bewustwording bij bedrijven over de wettelijke eisen die de ARIE-regeling stelt. Tegelijkertijd vergaart de inspectie hiermee meer informatie over bijvoorbeeld de branche, de werkwijze van het bedrijf en de beheersing van risico’s. Op basis van deze informatie ontwikkelt de NLA een inspectiemethodiek en een interventiestrategie voor de jaren na 2023.
 • Aanpak blootstelling gevaarlijke stoffen
  Ook in 2023 gaat de inspectie zich focussen op de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, onder meer door het onderzoeken van meldingen en ongevallen. Doel hiervan is werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en arboprofessionals te ondersteunen bij hun rol om de gezondheid van medewerkers te beschermen.
 • Goed werkgeverschap
  Aan de hand van dit speerpunt gaat de NLA zich richten op die sectoren waar de risico’s omtrent eerlijk, gezond en veilig werk zich opstapelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar veelal kwetsbare werkenden arbeid verrichten. De inspectie richt zich op bedrijven en de ketens waarvan de bedrijven onderdeel zijn. De NLA gaat na of er in de keten mechanismen werkzaam zijn die de bedrijven lager in de keten, in een nadelige positie brengen. De inspectie bezoekt bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf, een groenteverwerkingsbedrijf, distributiecentrum en supermarkt.

De maatregelen die de inspectie inzet om gezond, veilig en eerlijk werk te realiseren, worden aangepast aan het naleefgedrag en de motieven van werkgevers die de overtredingen begaan. Niet-nalevende bedrijven die er alles aan doen om gezond en veilig te werken zullen hierbij eerder ondersteund worden door de inspectie. Leef je bewust de regels niet na, dan zal de inspectie een stevigere aanpak hanteren. Denk hierbij aan boetes, stilleggingen en eventueel strafrechtelijk onderzoek.

2. Richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen (PGS-37)

In 2023 wordt naar verwachting de nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de veilige opslag van lithium-ionbatterijen: PGS 37. De meest recente conceptversie is eind maart 2022 gepubliceerd. Hiervoor hebben evofenedex en haar leden belangrijke input geleverd.

Veiligheidsrisico’s

Voor de opslag tot 10.000 kg lithium-ionbatterijen staan er op dit moment nog geen eisen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, terwijl het gebruik van deze batterijen de laatste jaren sterk toeneemt. Dit kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Ook leden van evofenedex krijgen door de toename in het gebruik steeds meer te maken met opslag (en soms transport) van lithium(-ion)batterijen. Reden voor evofenedex om nauw betrokken te zijn bij het opstellen van de nieuwe PGS-37-richtlijn.

Conceptrichtlijn

evofenedex heeft samen met een aantal leden een netwerkgroep opgericht, waarbij leden vanuit hun praktijkervaring input konden geven voor de PGS-37-richtlijn. Vervolgens is – in samenwerking met diverse belanghebbenden uit het bedrijfsleven en de overheid – hard gewerkt aan het opstellen van een conceptrichtlijn. Deze richtlijn bevat twee onderwerpen:

 • Hoe je op een veilige manier grote hoeveelheden lithium-ionbatterijen opslaat.
 • Hoe je op een veilige manier met buurtbatterijen omgaat. Buurtbatterijen (ook wel EOS genoemd) zijn aan elkaar gekoppelde lithium(-ion)batterijen om energie in op te slaan en vervolgens om elektriciteit te leveren.

Tot eind mei 2022 kreeg iedereen de mogelijkheid om commentaar te geven op de concepttekst (deel 2) over de opslag van lithium-(ion)batterijen. evofenedex heeft de commentaren van onze leden verzameld en onlangs besproken in de Netwerkgroep Opslag en Vervoer van Lithiumbatterijen van evofenedex. De verwerking van deze commentaren is in volle gang. De verwachting is dat de PGS-37 in de loop van 2023 wordt gepubliceerd.

evofenedex streeft ernaar dat de nieuwe regels voor het opslaan van lithium-ionbatterijen helder, uitvoerbaar en proportioneel zijn.

3. Meer STAP-budget beschikbaar in 2023

Ook in 2023 stelt de overheid het STAP-budget voor scholing beschikbaar voor werknemers om zich verder te ontwikkelen of om te scholen. Met dit budget kunnen werknemers jaarlijks maximaal 1000 euro per persoon aanvragen voor opleidingen en trainingen. De eerste aanvraagperiode in 2023 start op maandag 2 januari om 10.00 uur. Werknemers kunnen het STAP-budget zelf via de site van het UWV aanvragen. Voor werknemers met maximaal een mbo-diploma op niveau 4 wordt extra STAP-budget beschikbaar gesteld.

4. Minimumloon per 1 januari met ruim 10 procent omhoog

Zoals gebruikelijk stijgt het minimumloon dat werkgevers aan werknemers moeten betalen per 1 januari 2023. Door de uitzonderlijk hoge inflatie heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één keer te verhogen met 10,15 procent. Dat is meer dan gemiddeld en de loonkosten zullen daardoor hoger worden.

Het wettelijk brutominimumloon bedraagt vanaf 1 januari 2023 voor een volledige werkweek en een leeftijd vanaf 21 jaar:

 • 1934,40 per maand
 • 446,40 euro per week
 • 89,28 euro per dag

Er is nu nog geen wettelijk minimumuurloon. Het is de bedoeling dat dit per 1 januari 2024 verandert. Het minimumuurloon zal vanaf dat moment hetzelfde zijn, ongeacht de lengte van de werkweek. Dit kan tot een verdere stijging van het minimumloon leiden.

Bron: evofenedex.nl

Interactie

Op het evenement komen veiligheidsprofessionals samen om elkaar te informeren en inspireren op het gebied van gezond en veilig werken. Dit doen we aan de hand van keynotes en diverse workshops waarin experts en vakgenoten hun successen en leermomenten delen. De Ruijter: “In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het aanbieden van workshops met praktijkverhalen een effectieve manier is om bedrijven te informeren en inspireren op het gebied van gezond en veilig werken. Daarom zorgen we dat deze verhalen letterlijk en figuurlijk een podium krijgen op de Dag van het Veilige Magazijn.”

Apenstreken’

Gedragsbioloog Patrick van Veen opent het evenement met een keynote over ‘apenstreken’. Al jarenlang onderzoekt hij het gedrag van apen. Al die opgedane kennis kan ook worden aangewend om mensen veiliger te laten werken, bijvoorbeeld in een magazijn. Van Veen: “Je moet het gedrag van mensen proberen te begrijpen voordat je het gaat beïnvloeden. Bedrijven zijn vaak heel goed in het bedenken van regels en voorschriften. Daar hoort een stap aan vooraf te gaan: bedenk eerst eens waarom mensen níet veilig werken.” Op een inspirerende wijze neemt Van Veen je mee via ‘zijn apenwereld’ richting de magazijnwereld.

Delen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Recente blogs

 • 6 februari 2023

  Lees verder
 • 3 februari 2023

  Lees verder
 • 5 januari 2023

  Lees verder